Regulamin korzystania z portalu 4jobs.pl


  1. Portal ogłoszeniowy 4jobs.pl jest serwisem ogłoszeniowym, tzw. jobboardem
  2. Administratorem portalu jest Fundacja Budowania Biznesu FOR PROFIT, ul. Św. Kingi 20/74, 35-614 Rzeszów, KRS: 0000582930, NIP: 5170372105
  3. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
  5. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z 4jobs.pl, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z ofertami pracy, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
  7. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia działalności w dowolnym momencieClient Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr