Fundacja Budowania Biznesu "FOR PROFIT"

ul. Św. Kingi 20/74, 35-614 Rzeszów NIP: 5170372105 KRS: 0000582930 REGON: 362843011

CELE

Nasza fundacja powstała w 2015 roku z myślą o wspieraniu działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji w zakresie edukacji wolnorynkowej.

MISJA

Naszą misją jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję wolności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wolności słowa.

DZIAŁALNOŚĆ

Nasze cele realizujemy poprzez działalność publicystyczną i wydawniczą oraz organizowanie wydarzeń, które propagują idee wolnorynkowe.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr